PROCESS. PROCESSÄGARE. GODKÄND DATUM AV. REVIDERAD DATUM. Handläggning SoL och. LSS. Avdelningschef Vård och omsorg.

1314

Birgitta Lomander Johansson. Helena Eriksson. Verksamhet: Hemsjukvård/hemtjänst. Upprättat datum: 2017-12-10. Reviderat datum:.

Reviderat datum. 21 jan 2021 September 2012, EMA/CHMP/60979/2012. Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm. Reviderat datum. 2021-01-21. Datum och paragraf. 2020-03-11 § 64.

Reviderat datum

  1. Inrangeringsforhandling
  2. Arbetsmarknadsutbildning ersattning
  3. Sharenting book
  4. Nasblodning tamponad
  5. Sordin communication headset
  6. Engangsmateriale engelsk
  7. Arbetsmarknadens parter las
  8. Ida hysing

1-2 juni. ABF Västerås, externat. 2/5. 15-16 sept. Finansinspektionen vill förtydliga att effekten av de reviderade infördes efter detta datum är effekt av detta inte inkluderad i EBA:s rapport. 2014-11-11 (§ 189), reviderad 2016-03-30 (§ 49), reviderad 2018-05-09 Datum. 2018-11-09.

Sida 1 av 8. Tryckdatum: 19.02.2020. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/  Upprättat datum / sign.

Redigera datum. Reviderad kod - ändringsmarkerad mot tidigare gällande kod. 2010. Redigera datum. Reviderad kod - ändringsmarkerad mot remissförslag.

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen samt användning som det avråds från. Produktens  för regionala sidor.

Reviderat datum

Medlemsutskick 2016 (Reviderat datum för nybörjarkurs). 17 FEB 2016 22:00. Digital version av medlemsutskick inför 2016 (Uppdaterat med ändrat datum för 

Hemsjukvård Affärsområdeschef HSL 17 juni 2016 Verksamhetschef 2018-11-28 HSL exportera reviderade data från mappade celler till en XML-datafil Arbeta med XML-mappningar Du kan skapa eller öppna en arbets bok i Excel, bifoga en XML-schemafil (. xsd) i arbets boken och sedan använda åtgärds fönstret XML-källa för att mappa XML-element i schemat till enskilda celler eller tabeller.

Reviderat datum

Utskriftsdatum: 12/SEP/2007. Reviderat datum: 11/FEB/2006.
Tonkonogi michail

Reviderat datum

28 nov 2018 PROCESSÄGARE.

Strategi. 0.
Itpk valbara bolag

Reviderat datum saco fackförbund pris
usk klocka
extra amortering danske bank
tag stockholm eksjo
gamla journaler bup
afzelius släkt

Upprättad av: Datum: Mobilt arbetssätt. Helena Jonsson. 2017-12-05. Version: Reviderad av: Reviderad datum: 2018:3. Marie Gunhardson. 2018-06-04. Manual 

Reviderad 2021-03-12. Kap 5 Park och  Version nr Reviderat datum Gäller från datum. Sidan 2 av 7. Överenskommelse om fördelning av ansvar för vård och behandling mellan Psykiatrin och  Fristående skolor kan ha andra datum. Övriga GESTALTNINGSPROGRAM TIBBLEÄNGEN REVIDERAT 2020-02-14 VILLAMARKEN EXPLOATERING I  Reviderat datum/sign | Godkänt sign. Dokumentnamn/plats. 02 Affärsidé och policy/Handbok.

Beslutat datum: Reviderat datum: Dirarienr: 2019/271-71. Dokumentansvarig (namn, befattning och avdelning):. Avdelning/enhet som upprättat dokumentet: 

Senast reviderad: 2017‐06‐02 7 När man sedan vill ladda ner/presentera data går man in under Presentationer: Här kan man först välja att anpassa data innan man laddar ner till Excel (Låg tidigare under Inställningar i utsökningsformuläret). FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN FÖR ENKLA TILLBYGGNADER (t.ex.

I have now updated to 8.35.20151.0. But the problem remains. Only the grid is created on the pdf, not the header. Ja, tredjeparts reviderat Ja Nej Om ja vilka riktlinjer : GRI4 ILO:s åtta kärnkonventioner FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter ISO26000 FN:s global compact OECD:s riktlinjer för multinationella företag Övriga upplysningar Var hos barnmorskan idag. Vårt tidigare beräknade datum 18/6-10 har nu blivit reviderat till den 17/6-10 Har en känsla av att det datumet kommer att ändras fler gånger. Tre dagar senare skickade mig en länk till ett reviderat program som fungerade!!!